Anders Knape är politiskt aktiv som ordförande i fullmäktige i Karlstads Kommun, ordförande i SKL (Sveriges kommuner och landsting) och ledamot i Europarådets kongress för lokala och regionala myndigheter.

Anders Knape, SKL. Foto, Tankesmedjan Ida.

Anders Knape, SKL. Foto, Tankesmedjan Ida.

Han berättar i ”samtal i vardagen” med Margaretha Runvik Wickberg om sina tankar om relationen mellan stad och land, om hur demografin kommer att se ut i framtiden, hur geografin påverkar och näringslivets och kreativitetens betydelse även på landsbygden. Dessutom pratar de om effekterna av att jobba för mycket och om vad ordet positivt för honom, vad är negativt, m m.

Lyssna även på första delen av intervjun!

********

Önskar du att höra ett samtal med någon särskild person, skicka gärna en motivering till redaktionen@tankesmedjanida.se, så kanske det blir ett samtal i vardagen på Radio Ida.

Redaktionen genom,

Margaretha Runvik Wickberg

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedInDigg thisPrint this page