Idag startar en ny Webbsida ni kan vara med och debattera på!

Tankesmedjan Ida är en plattform för nationella debatter om land och stad.

Det finns många fördomar om de som bor i staden och likaså om de som bor på landet, men om vi kan visa på det som är bra och peka på det som är dåligt kommer vi få Sverige att utvecklas och fler blir stolta – tillsammans. Alla, gamla som nya svenska, stora och små, pigga och trötta, ja alla vill vi ju att det ska fungera bra. Därför är det är roligt att ge möjlighet för människor att debattera om land och stad, kunna skriva krönikor och ge sina fantastiska bilder av hur det är att bo antingen på landsbygden eller i en stadsmiljö. Kanske kan vi genom detta få en större förståelse för varandra och drömma, skapa och förverkliga tillsammans.

I en krönika kan vi få insikt om drömmar, upplevelser, rädslor och stora kärlekar till vår hembygd, både på landet och i staden. I debatterna får vi belysning på problem, nya möjligheter och kanske en hint om var vi ska hitta lösningarna av olika problem. Visionen är att vi ska få ett växande samhälle och en gemensam stolthet. Dessutom kan du gå in och kommentera vad du tycker, också.

I Sverige kan vi kanske tillsammans hitta en ny gemensamhetskänsla, en ny bild av landet. Tillsammans kan vi skapa visioner, protestera mot orättvisor och hitta en lösning och sprida kunskap om nya forskningsrön.

Ingenting är omöjligt, det tar bara lite längre tid, eller vad är det man brukar säga…

 

Opartisk och partipolitiskt obunden

Därför startas Tankesmedjan Ida, som är opartisk och inte är bunden till någon organisation, något företag eller något parti. Den som debatterar och kommenterar ska kunna känna att debatten är fri, att alla kan lägga sig i, utan att behöva tillhöra någon intressegrupp. Målet är att många ska vilja och kunna lägga in debattartiklar, spontant inskickade av kända eller okända. På sidan kan du läsa material av Lotta Gröning, Patrik Ohlsson, Stefan Hellstrand, Rebecka Cardholm, Tore Eklund, Sven-Ove Svensson, Pia Säwe och många fler. Bland annat forskare, politiker, debattörer och vi som är vanliga/ovanliga, som gillar att skriva.

Visionen är att vi ska kunna skriva och debattera på så sätt att vi t ex får en blomstrande vänskap, ett samarbete som kan ge ännu fler företagskonstellationer, nya organisationer och samarbete mellan kommuner och annan offentlig verksamhet.

På Tankesmedjan Ida kommer vi senare också att informera om ny forskning, nyinförda regler etcetera. I vissa fall kommer Tankesmedjan Idas redaktion att sträva efter ge/få en nyanserad bild av verkligheten genom att be olika forskare och debattörer eller liknande att skriva om ett visst fenomen.

 

För vilka?

Målsättningen är att debatterna ska beröra alla, såväl människor på landsbygden som i staden. Detta kanske är ett högt ställt mål, men den ska rikta sig till människor i vardagen, boendet, politiken, arbetet, fritiden, staden, skogen, lantbruket, sjöfarten och så vidare. Med andra ord alla de sektorer som är värda en debattartikel eller en krönika. Frågor rörande jämställdhet kommer också att prioriteras och ibland kommer också rena faktasidor med bland annat forskning m m. Så småningom kommer dessutom kanske serieteckningar, både bilder och dikter, inskickade av olika personer att kunna finnas på Tankesmedjan Ida.

ROLIGT ATT JUST DU HAR HITTAT HIT!

 

 

/ Margaretha Runvik Wickberg, 2012-10-08

Redaktionschef

Tankesmedjan Ida

TankesmedjanIda ek för, organisationsnummer 769723-8182