Om debatt

För att få människor att förstå varandra bättre i vårt land behöver vi tala om för varandra vad vi gör, vad som är viktigt och vad vi tror kan leda till förbättringar.

Stad och landbygd är ibland som två olika världar, fast vi lever i samma land. I samhället finns en okunskap om förhållandena på andra platser än där man själv bor. Det skapar ibland konflikter, oförståelse för andras behov och många gånger leder det till beslut som kan skada många i vårt samhälle, både på ett politiskt och ett praktiskt plan.

I den öppna debatten mailas artiklarna till oss på redaktionen. Sedan läggs debatterna ut inom en eller ett par dagar, beroende på aktualitetsgrad. Redaktionen har ansvar att välja och välja bort artiklar utifrån kriterier som jämställdhet, rasism, förföljelse eller med etniska, ålders- och könsmässiga påhopp där man inte följer de etiska reglerna för press, radio och tv.

I debatterna kan man se vilka som skriver, vilka de är, vad de står för genom en presentation. Sidan är objektiv och partipolitiskt obunden.

 

Exempel

  • Debatterna ska kunna röra vardagliga ting i kommun och landsting som berör till exempel hantering av sopor, där någon annan kommun eller ett företag kan visa på ett praktiskt och ekonomiskt fördelaktigt sätt att lösa eventuella problem på.
  • Ett företag tar upp ett problem, som i debatten belyses på ett sådant sätt att någon som har mer kunskap i ämnet lämnar ett förslag på en teknisk lösning med stora fördelar för både företag, privatpersoner och myndigheter, kanske gällande dataanvändning eller arbete inom skolan.

Redaktionen kan också komma med förslag på debatter, uppmana allmänheten att skriva och så vidare. Vid tillfälle kan också redaktionen lägga sig i debatter när så behövs, både på sidan och utanför.

 

För att kunna skriva en kommentar till ett debattinlägg måste man logga in sig på sidan. Redaktionen kontrollerar i möjligaste mån kommenterarna och blockera användare som uttrycker sig allt för extremt och inte respekterar de etiska reglerna för press, radio och tv.

Grundtanken är att sidans debatter ska ge personer, företag, organisationer och myndigheter på landet och i staden större förståelse för varandras situation.