Margaretha Runvik Wickberg

Journalist, SR Värmland 84-95, SR Väst Skrivarstugan 99-01, startade Förlaget Pärlemor 96 (har bl a skrivit en biografi om John Ericsson), Sebrafilm/Global Kunskap 06-08, Startade Tankesmedjan Ida 2012. Älskar att måla, skriva, väva, segla, timra och mycket annat. Stor familj med många härliga framtider!

Föreslå INTE bostadsbidrag som ”kompensation” till Sveriges fattigpensionärer, som ständigt stiger i numerär.

Jag har suttit i fattigdomsfällan, som detta är, när jag blev änka och änkepensionen gjordes om till att man som mor till ett barn under 18 år måste söka om den. Den pension mannen som dött redan betalt för genom skatten.

Att ständigt behöva be och redovisa, redogöra och vara orolig för om maten skulle räcka, om man skulle ha råd att köpa kläder o s v. Det är knäckande och nedbrytande! Förnedrande, rent av!

Alla har blivit lurade, som vanliga löntagare blev man lovad en pension, som sedan frös inne, togs bort, stals (välj själva ordet!).

Gör något åt det, utan att låsa människor till en myndighet som kostar mycket pengar. De pengar pensionärerna i stället själva kunde leva på utan att bli bidragsboskap åt en ”generös” stat/regering.

Om man ser att ett beslut inte håller i verkligheten måste man se vad man kan göra åt det. Sätt er ner och ta ansvar för att det dåliga beslutet som nu innebär svält (!) och oro i många hem, som tidigare bidrog till att Sverige faktiskt blev vad det är idag.

Det kostar att ta ansvar, nu som då, och ingen fråga kan vara viktigare än att människor ska kunna leva ovanför en acceptabel gräns för levnadsstandard, utan att behöva buga och behöva be om pengar, som man faktiskt redan betalt i olika former av skatter under sin levnad.

Den standard som bestämdes under femtiotalet är inte rimlig, men en lägstanivå, en grund att leva på, som innebär att man kan betala kostnaden för bostad, mat och kläder är alla värda!

Svält är under vår värdighet, ja, under allas värdighet.

Margaretha Runvik Wickberg, Tankesmedjan Ida

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedInDigg thisPrint this page