Lotta Gröning

Egen företagare och bland annat krönikör på Expressen

Ju mer jag sätter mig in i energipolitiken, desto oroligare blir jag. Vad är det som hänt? Varför har energipolitiken blivit populistisk, kortsiktig och rent av oansvarig?

Klimathotet har fått ansvariga politiker att tappa fattningen, men inte bara det. De har överlåtit analysen till forskare, som de själva betalat och dessutom formulerat deras forskningsuppdrag. Alltså som man frågar får man svar.

Det var ingen tillfällighet att en enig försvarsberedning bara för några år sedan slog fast att klimatet var Sveriges största hot. Nu sitter de där med skägget i brevlådan och ett upprustat Ryssland. När det gäller energipolitiken är situationen lika illa. Kärnkraften är ett hot medan förnybar energi en prioriterad fråga.

Enorma pengar satsas på forskning och utveckling och vakna forskare har bara att plocka russinen ur kakan. En jättesatsning på vindkraft ger forskningsstöd, samtidigt som pengar till forskning på ny kärnkraft teknik stryps. Politikerna säger sig ta ansvar och tänka på kommande generationer. Vad har då kommande generationer att vänta sig med ett energisystem byggt på vindkraft, gasturbiner och vattenkraft? Vindkraften är bara lönsam med skyhöga elpriser. Det är vi konsumenter och näringslivet som får betala.

Vindsnurra. Foto, Tankesmedjan Ida.

Vindsnurra. Foto, Tankesmedjan Ida.

Politikerna tillsammans med energilobbyn, Vattenfall, E.ON och Forsmark som tillsammans äger alla kärnkraftverk måste skapa större vinster. En analytikersajt bedömer att E.ON har en närmare 50 procent konkursrisk inom två år. Vindkraften står för förlusten. Företag på vilken existerande marknad som helst med stora investeringar går i konkurs om nya aktörer subventioneras in.

Även Vattenfall kan snart gå med miljardförluster varje år som vi skattebetalare ska betala. När regeringen fattade beslut om att höja den redan tärande effektskatten gav det ägarna en anledning till att stänga Ringhals 1 och 2 i förtid. Det är ju bättre att ha åtta kärnkraftverk och ett högt elpris än 10 och ett lågt pris, kan jag tänka. Men samhällsekonomiskt får det stora konsekvenser eftersom vi förlorar all installerad effekt i södra Sverige, vilket i sin tur kommer att innebära import av fossilel under kalla vintrar. För att inte tala om alla klimatmål som går förlorade.

Tyvärr kommer Sverige också att avindustrialiseras, med för höga elpriser tappar industrin sin konkurrenskraft. Redan har många industriföretag lämnat landet och fler lär det bli. När våra barn och barnbarn växer upp och ska ta itu med ett avindustrialiserat Sverige och skyhöga elpriser lär de få en tung uppförsbacke om vi har avvecklat all forskning runt kärnkraften. Investeringskostnaderna för ny kärnkraft är stora, men inte större än att de lätt kan tjänas in under ett kärnkraftsverks livstid, detta givetvis under förutsättning att kärnkraften inte straffas ut, vilket nu sker i Sverige.

Om investeringskostnaderna inte är för stora kan en mindre producent, till exempel en industrigrupp, som vill säkra långsiktig leverans av el skaffa ett eget kraftverk. Det händer i Finland, Fennovoima. Men i Sverige är ju det omöjligt för vi har ju bestämt att bygga nya reaktorer bara får göras på de platser där kärnkraften redan finns och när den inte heller får drivas lönsamt kan vi glömma saken.

Kärnavfallet är ett jätteproblem som inte får nonchaleras, men nu utvecklas fjärde generationen kärnkraft. Den bygger på en teknik som innebär att huvuddelen av dagens kärnavfall kan återvinnas. Beroende på förutsättningarna kan den fjärde generationens reaktorer göras stora som dagens kärnkraftverk, eller små som placeras ut där energin behövs. I utvecklingsländer är stamnäten ofta obefintliga och där kan små reaktorer som genererar mellan 50 och 300 MW passa bra. Dessa reaktorer går under namnet SMR (Small-Modular-Reactor) kan serieproduceras i fabrik och skeppas ut över världen, dessutom i vissa fall laddas för att vara klara att tas i bruk.

Men kärnkraften har blivit pest i Sverige, så därför har politikerna bestämt att strypa forskningen och inte delta särskilt mycket i det stora utvecklingsarbete som pågår runt om i världen. Intressanta nyskapande tekniker utvecklas som löser avfallsproblemet, men vi har stängt dörren.

FN slog fast att Sverige är fattigt om 30 år. Jag tror dem! Politikerna har satt på sig skygglappar för att slippa se vad som sker i omvärlden. Ett avgörande problem är bristen på en ansvarsfull långsiktig energipolitik. För att framtida generationer ska ha en möjlighet att fatta bra beslut både när det gäller klimat och välfärd krävs flexibilitet. Att de själva har möjlighet att bestämma över sin energiproduktion.

Lotta Gröning

Läs artikeln och mer om energi på Second Opinion Energi.

 

 

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedInDigg thisPrint this page