Kerstin Davidson

Politisk redaktör, Land Lantbruk och Skogsland

Rockfestivalen Way Out West i Göteborg bannlyste servering av kött 2012. I år tar arrangörerna ett steg till; man ska ha en mjölkfri festival, med undantag för glass och ost.

”Ett beslut”, skriver arrangörerna på festivalens webbplats, ”som gör att vi kommer bespara planeten på utsläpp av växthusgaser.”

Det är till att ta till stora ord, och naturligtvis är det kvalificerat dravel. Arrangörerna har förstås hört talas om att kor rapar växthusgasen metan. Men den som fördjupar sig i de beräkningar som finns av olika matvarors klimatpåverkan kan se att mjölken inte är en värsting. Mjölk, fil och yoghurt beräknas avge 1 kilo koldioxidekvivalenter per kilo. Då handlar det om utsläpp från primärproduktion, förädling, förpackning och transporter.

Dubbelt upp, 2 kilo koldioxidekvivalenter, har ris per kilo. Risfälten är betydande källor till metan, som är en sumpgas som bildas i syrefattiga miljöer. Kanske ska Way Out West bojkotta ris till nästa år?

Det blir ingen mjölk i kaffet för besökarna på Way Out West. De får hålla till godo med havredryck. Men kaffet borde förstås också bort från festivalen; 3 kilo koldioxidekvivalenter…

Ni ser hur tossigt det blir. Tänker man så kan man snart inte äta eller dricka något utan att få klimatångest.

Det gäller också att se till en helhet. Kor är viktiga för en levande landsbygd och för den biologiska mångfalden. Gödseln från djuren behövs för att odla de vegetabilier som Way Out West omhuldar. Ett land som inte kan försörja sin befolkning med högvärdiga livsmedel kan dessutom knappast kallas långsiktigt hållbart. Och i stora delar av vårt land är det allra mest lämpligt att producera mjölk och kött.

Nu är knappast mjölk en stor artikel på musikfestivaler, där det snarare är ölet som flödar. Men signalvärdet är större. Jag kan inte underlåta att citera LRF Västerbottens ordförande Arne Lindström: ”Problemet i dag är att alldeles för många vet alldeles för lite om alldeles för mycket.”

Det är till människor som gärna tar till sig åsikter utan att sätta sig in i saken som Way Out West vänder sig. Det är ett simpelt publikfrieri.

Kerstin Davidson, ledarskribent på Land Lantbruk, där ni också kan läsa Malin Sundins ”Mjökkrönika

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedInDigg thisPrint this page