Patrik Ohlsson

Patrik Ohlsson är bonde från Höjen, mellan Kil och Edsvalla i Värmland. Ordförande i LRF Värmland. Engagemang i flera av lantbrukets intresseorganisationer, genom åren en ofta återkommande debattskribent i lantbrukspressen och allmänmedia. Oftast rörande det aktiva lantbruket, men även landsbygdsföretagandet och förutsättningarna för att bo, besöka och verka på landsbygden. Skriver varje vecka i LRF-Värmlands medlemsbrev om alla aspekter av de gröna näringarna, från äganderätt via syltkok och Rumänskt hästkött till naturresursen tystnad.

Konkurrenskraftsutredningen som landsbygdsministern nyss presenterade säger att svenskt lantbruk behöver avlastas särskatter och andra kostnader, inte åläggas nya om vi ska ha något lantbruk av omfattning kvar.

På dagen två veckor efter det att regeringen tagit dokumentet som sitt och inlett arbetet med en livsmedelsstrategi för tillväxt och ökad produktion väljer regeringspartiernas representanter i skatteutskottet med stöd av (v) och (fp) att föreslå en världsunik och dessutom vetenskapligt illa underbyggd skatt på produktionsmedlet handelsgödsel om 300 miljoner kronor.

Maken till dåligt minne och att inte stå upp för sina egna nyss uttalade ambitioner och slutsatser har väl sällan skådats.

På måndag den 23e mars kommer landsbygdsminister Bucht till Karlstad för att berätta om det kommande arbetet med såväl nationell som regionala livsmedelsstrategier.

Vi hade tänkt fokusera på möjligheter som vi ser här i länet. Möjligheter och potential som vi under en lång följd av år backat oss till med allt mindre produktion och allt mer putsande av marker. 75 % av jordbruksmarken är gräsbeväxt men vi försörjer trots det bara Värmlänningarna med produktion motsvarande hälften av deras behov av lamm, nöt och mejerivaror. I stort sett lika stor produktion som för 15 år sedan men med 50 % större vallodling. Vi har lagt Värmland i jordbank. Den marken skulle kunna bidra som underlag för regional tillväxt. Med efterfrågedriven ökad produktion kan maten göra Värmland bättre. Men det går inte utan god konkurrensförmåga. På marginalen är det upp till politiken.

Igår torsdag hade vi en workshop på Innovation Park i Karlstad.

Vi frågade ett antal fria hjärnor, ”-Vilka nyttor ser du att lantbruket i Värmland producerar för dig?” Svaren är inte sammanställda men aktiviteten och surret i bikupan och det som hände på skärmen längst fram i lokalen indikerar att man tycker vi levererar nyttor men att man också sett att det ser annorlunda ut man råkar förirra sig in i Norge. Där är byggnader i bra skick, marker odlas och landsbygden är påtagligt levande.

Vi tänkte som sagt uppehålla oss mycket kring de möjligheter vi ser när Bucht kommer hit på måndag, men han kommer garanterat få sig en rejäl dos med hemläxa också. Vi kan inte ha politiker som ytterligare försämrar svenskt lantbruks konkurrensförmåga med skatter och regler om de samtidigt vill att vi ska producera mer mat och andra nyttor för ett fungerande samhälle.

De får faktiskt välja nu. Bryta 25 års vikande produktion, i en växande marknad, med en döende landsbygd som konsekvens. Bättre möjligheter till ökad svensk livsmedelsproduktion med stärkt konkurrensförmåga och tillväxt i den svenska landsbygden, eller ytterligare minskad produktion som en konsekvens av ökade skatter och politiskt betingade kostnader.

Patrik Ohlsson

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedInDigg thisPrint this page