Maria Stockhaus

Ordförande i utbildningsberedningen vid Sveriges Kommuner och Landsting.

Åsikterna om skolan är många. Det är positivt och utvecklande. Men tyvärr beskrivs skolan alltför ofta på ett enbart negativt sätt. Den sortens debatt drabbar i slutändan bara elever och lärare som istället behöver känna optimism i sitt arbete.

Ett sätt att nyansera diskussionen är att rensa bort myter och bristande fakta, vilka är vanliga i debatten. Dessa leder ibland till rent felaktiga förslag och åtgärder.

I rapporten ”Myter om skolan hindrar utveckling” går SKL på djupet med ett antal påståenden i skoldebatten:

  • myt 1: klasserna blir större och lärartätheten minskar. Det finns inget som tyder på att klasserna blir större, visar forskningen. För grundskolan är genomsnittet cirka 24 elever per klass. Och lärartätheten har ökat under 2000-talet. Idag är den 8,3 lärare per 100 elever, vilket är bland det högsta snittet inom EU.
  • myt 2: skolan får allt mindre pengar. Tvärtom. I snitt satsar kommunerna 40 procent av sin budget på skolan och Sverige tillhör idag de länder i OECD som satsar mest på skolan.
  • myt 3: barngrupperna i förskolan har blivit mycket större. Tvärtom. Enligt Skolverket har gruppernas storlek varit konstant sedan många år tillbaka. Trots att antalet inskrivna barn ökat med 120 000 sedan 1995, har gruppernas storlek inte ökat. Även personaltätheten per barn är i stort oförändad.

Korrekta fakta kan också användas utan läsare eller lyssnare ges hela bilden. Ett exempel på detta är att den minskade likvärdigheten mellan elevers resultat ofta endast handlar om skillnader mellan skolor. Men faktum är att den absolut största variationen av resultat finns mellan elever inom samma skola.

Skillnader i resultat som andel av den totala resultatskillnaden
Källa: Egna beräkningar från PISA, Skolverket (2012).

Visst finns det mycket att förbättra. En del skolor har stora klasser. Andra har brist på resurser. Och vissa förskolor har stora barngrupper. Men så är det långtifrån överallt. Därför blir det fel när förslag på nationella reformer utgår från problem som finns på ett mindre antal skolor. Enskilda problem ska inte leda till generella lösningar.

Liten pojke läser en bok. Foto, Castillo Dominici.

Det finns ingen universallösning på skolans olika utmaningar. Forskningen pekar dock på några centrala punkter; att lärare samarbetar och lär sig av varandra, lärarnas återkoppling till eleverna och rektors ledarskap. Det är frågor som SKL jobbar med.

Syftet med vår rapport är att skolans aktörer får en gemensam bild av skolans viktigaste frågor. Då slipper vi tvista om hur verkligheten ser ut. Då kan vi tillsammans jobba för utveckling.

Det var därför extra glädjande att notera den samsyn om skolans största myter och utmaningar som fanns mellan staten, lärarna, eleverna och kommunerna under SKL:s skolseminarium i Almedalen i somras. Vi hoppas det är början till en period av nödvändigt brett samarbete för bättre resultat i skolan.

Maria Stockhaus, Ordförande för utbildningsberedningen, Sveriges Kommuner och Landsting

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedInDigg thisPrint this page