Patrik Ohlsson

Patrik Ohlsson är bonde från Höjen, mellan Kil och Edsvalla i Värmland. Ordförande i LRF Värmland. Engagemang i flera av lantbrukets intresseorganisationer, genom åren en ofta återkommande debattskribent i lantbrukspressen och allmänmedia. Oftast rörande det aktiva lantbruket, men även landsbygdsföretagandet och förutsättningarna för att bo, besöka och verka på landsbygden. Skriver varje vecka i LRF-Värmlands medlemsbrev om alla aspekter av de gröna näringarna, från äganderätt via syltkok och Rumänskt hästkött till naturresursen tystnad.

Sverige kokar av ilska efter att företagsekonomen och författaren Kjell A Nordström kallat Värmland och Gotland för ”skräpytor”. Men vi ska vara glada över hans förvisso okunniga uttalanden. Varför då? Jo, för så här livlig debatt om landsbygden har vi inte haft på ett bra tag, eller hur?

För den som missat sa han: ”Vi kallar detta för skräpyta. Det är till exempel Värmland och Gotland som är typiska fall av skräpyta. Där finns ingen ekonomisk aktivitet, inga universitet, ingen underhållning, ingen shopping, ingenting, bara träd”, på Nordic Business Forum nyligen.
Självklart förstår jag att många har blivit sårade över Kjell A Nordströms raljanta ton. Det blev jag med. Men samtidigt är jag tacksam. Ordet ”skräpyta” har fungerat som en väckarklocka och fått mig att inse att informationsbehovet om landsbygden är skriande. Här har vi ett stort arbete framför oss.  

För vet inte en doktor i företagsekonomi hur landet utanför storstadsområdena ser ut, då är bara att kavla upp ärmarna. Ladda Twitterkontona, olja Facebookinläggen och trimma kampanjerna.

För att visa vilken skillnad det är mellan Nordströms beskrivning av Sverige utanför storstäderna och fakta, kan vi titta på vilka kommuner i Sverige som har högst bruttoregionalprodukt, BRP, per anställd.

Rätt svar är Jokkmokk i Norrbotten och Bjurholm i Västerbotten. Kjell A Nordströms hemkommun Stockholms stad ligger på 19:e plats. Siffrorna kommer från Statistiska centralbyrån, SCB.

Som en första insats att höja kunskapen om landsbygden bjuder jag nu in Kjell A Nordström till Forshaga på LRF Värmlands regionstämma. På plats finns 100 värmländska bondeledare som mer än gärna vill prata om företagande i det gröna näringslivet. Men inför vår fortsatta debatt är det tre saker som är viktiga att känna till. Låt mig ge tre exempel.

För det första: Förra veckan fick Sverige en livsmedelsstrategi. Den gynnar möjligheterna att bo och driva företag vår värdefulla landsbygd, eller ”skräpytor” för att använda ett famöst uttryck.

För det andra: talet om att landsbygden på något vis skulle ligga efter i utvecklingen baserades på gårdagens logik, där vårt samhälle byggde på en oljeekonomi. Men här och nu sker ett skifte från oljeberoende till bioekonomi. Och i den här megatrenden har Sverige fördelar. Vi har gott om mark, vatten och människor som arbetar med vår jord och skog varje dag, för att stärka Sveriges välstånd. För urbaniseringen är ingen naturlag, parallellt pågår en tyst motrörelse där folk flyttar till landsbygden. Men det är sällan vi hör om den i våra riksmedier.

För det tredje visar den offentliga vreden över Nordströms uttalanden att det finns ett engagemang för vår landsbygd. Folk bryr sig. Så bra! Låt oss ta vara på den kraften. Låt oss tillsammans få landet att växa. Det har vi i Lantbrukarnas riksförbund, LRF, jobbat med de senaste 100 åren och vi tänker fortsätta lika många år till. Minst.

Och Kjell A Nordström, du är välkommen att hänga med i den utvecklingen!

Patrik Ohlsson, Kött- och skogsbonde, Ordförande LRF Värmland

……

Även publicerat i Expressen – debattartikel

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedInDigg thisPrint this page