Rebecka Cardholm

En 18-årig tjej boende i Stockholm. Går på ekonomiprogrammet på Värmdö Gymnasium, som på fritiden bloggar, pluggar, sminkar och fotograferar. Är kreativ och har älskat att skriva sedan hon var ca fyra år gammal! Det började med enkla historier och nu mer krönikor och debattinlägg ...

Nästa år går jag ut gymnasiet. Under mina tolv år i den svenska skolan har jag lärt mig mycket. Väldigt mycket. Jag har lärt mig skriva utförligt och nyanserat, jag har lärt mig vara källkritisk och jag har lärt mig analysera böcker skrivna av Franz Kafka. Enligt kursplanen ska jag även ha lärt mig att utveckla min begreppsförmåga, men det är precis där den välpolerade skon klämmer. Efter att ha fått betyg utskrivna fyra år i sträck kan jag nu nämligen konstatera att jag har uppfattat begreppet ”utveckling” helt fel, så länge jag känt till det till synes så enkla ordet.

Hur skulle du definiera begreppet ”utveckling”?

Är det att a) under tio månader gå från att knappt ha hört talas om ett ämne till att kunna ge komplexa analyser och förstå uppbyggnaden av det, eller är det att b) under samma tidsperiod hålla samma nivå inom ämnet som när en först introducerades till det – oavsett hur högt den nämnda nivån ligger? Vilket av dessa två scenarion borde bedömas som mest lyckat, ur ett utvecklingsperspektiv?

Jag är ganska säker på att majoriteten av befolkningen skulle välja alternativ a). Ja, faktiskt alla. Ja, förutom de lärare som har ansvaret för att sätta betyg på elever tillhörande den svenska skolan, då. De skulle nämligen välja alternativ b), i alla fall är det den slutsats en kan dra genom att titta på hur deras elevbedömningar ser ut.

Enligt Skolverket ska bedömningarna ges för att ”främja, följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett medvetet och pedagogiskt sätt”, och ändå är det inte alls elevernas utveckling som värderas genom en bokstav på papperet.

Enligt lärare är istället denna ”kunskapsutveckling” synonymt med att hålla sig på samma kunskapsnivå under hela året. De allra flesta lärare gör nämligen en sammanläggning av samtliga utförda examinationer under årets gång, och sätter betyget därefter. Det innebär att om en elev under ett prov i början av kursen, när hen bara precis snuddat vid det ofta helt främmande ämnet, blir bedömd att ligga på E-nivå, spelar det sedan ingen roll hur många A-kvaliteter samma elev uppvisar. Eftersom att hen från början inte nådde upp till de nästintill orimliga krav ett A innebär, går det inte att få det som slutbetyg.

Att få ett A kräver 100 % perfekt prestation genom hela kursen. Det gör att du som elev inte har råd att ha en dålig dag, att skriva slarvfel på ett prov eller ställa felaktiga slutsatser i utredande texter. Ett enda snedsteg kan riskera hela ditt betyg. För att dra en parallell till arbetslivet, är det som att du skulle behöva vara bäst inom alla avdelningar och alla förmågor för att kunna få en befordran. Sviker du på någon punkt – strunt samma om du inte är utbildad inom det eller ens är intresserad av det – kan du säga hejdå till löneförhöjning och förvänta dig att sitta kvar vid samma gamla skrivbord i tjugofem år till.

Sommarlovet har börjat. Foto, Tankesmedjan Ida.

Sommarlovet har börjat. Foto, Tankesmedjan Ida.

Det är alltså helt orealistiska krav som ställs på oss skolelever, och samtidigt ökar den mentala ohälsan snabbt och stadigt bland Sveriges ungdomar. Är det verkligen så svårt att se sambandet mellan omöjligt höga krav från skolans håll, och fler fall av utbrändhet hos tonåringar än någonsin förut?

Nästa år går jag ut gymnasiet, och hittills är det bara två av mina lärare som har förstått innebörden av begreppet ”utveckling”. Två av tio lärare, i två av sammanlagt sjutton kurser, har förstått att utveckling inte är lika med konsekvent bibehållen kunskapsnivå, och att utveckling kommer genom att lära sig, göra fel och börja om. Två av tio lärare har, under mer än halva min gymnasietid, gett mig varsitt betyg grundat på rättvisa bedömningar istället för att bara se mina examinationsresultat. De resterande åtta har istället krävt att jag ska vara bäst från dag ett, och aldrig göra fel. Det är nämligen så de bedömer att min kunskapsutveckling kommer att främjas på ett medvetet och pedagogiskt sätt.

Genom att hålla moroten alldeles för högt ovanför våra huvuden går motivationen förlorad, och kvar blir bara en slitsam kamp vi utkämpar för att inte nedvärderas för våra misstag och trevande försök till att lära. En kamp som alltför ofta leder till ångestattacker, utbrändhet, depressioner och självförakt.

Är det verkligen en sådan skola vi vill ha, istället för en som främjar elevernas utveckling – på riktigt?

Rebecka Cardholm

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedInDigg thisPrint this page