Britta Nyberg

Britta Nyberg, född och uppväxt på landet där jag längtade till stan. Bott i stan och längtat till landet. Fann så småningom den perfekta kombinationen i Skåre. Har jobbat som journalist i drygt 35 år varav de senaste tolv som chefredaktör på Fryksdalsbygden i Sunne. Driver numera mitt egna Britta K Nyberg där jag släktforskar på beställning, föreläser och skriver artiklar. Har man och fem så gott som vuxna barn. Är en passionerad fiskare och älskar klassisk husmanskost.

Smaka på ordet landsbygd. Vad tänker du då? Skog, enstaka hus, åkrar, några kossor som står och idisslar, lite sjö, nån traktor.

Att landsbygd för många är lika med glesbygd råder väl ingen tvekan om, men så har det minsann inte alltid varit. För 120 år sedan lite styvt, närmare bestämt 1890, var det precis tvärtom.

Då var Sunne den folkrikaste församlingen i Värmland. Här bodde det nästan 2 000 fler människor än i Karlstads stadsförsamling och då var inte, som idag, Gräsmarks församling inräknad. Gräsmark hade i runda slängar hälften så många invånare som Karlstad. Andra riktigt folkrika församlingar var Norra Råda och Ekshärad som var för sig var nästan lika stora som residensstaden för att inte tala om dåtidens metropoler Färnebo, Grava och Eda där det bodde mer än 5 500 människor på varje ort.

Idisslande kor. Foto, Tankesmedjan Ida.

Vilka var det då som bodde på landsbygden för 120 år sedan och vad levde de av?

Folkräkningen 1890 ger oss vissa svar.

För det första bodde det mer ogifta än gifta i de folkrika församlingarna. Förklaringen är inte att man levde tillsammans utan att gifta sig utan helt enkelt på att det var så många barn och unga. I Färnebo fanns det flest treåringar, i Sunne dominerades befolkningen av 11-, 14- och 3-åringar, i Ekshärad och Norra Råda var det flest invånare i gruppen som ännu inte fyllt ett år.

Och det faktiskt likadant i städerna också, befolkningen i Karlstad dominerades liksom i Värmlands andra församlingar av barn och unga.

Men staden och landsbygden skilde sig åt på ett markant sätt. I Karlstad var cirka 36 procent av befolkningen födda där medan nästan nio av tio Ekshäradsbor 1890 också var födda i församlingen.

Vad gjorde de där människorna då? De dominerande yrkesgrupperna i Sunne var hemmansägare och hemmansägarinnor, jordarbetare och jordarbeterskor samt pigor. I Färnebo var arbetsmarknaden annorlunda. Här är man gruvarbetare, gruvarbeterska eller piga och dessutom var här många fattighjon. Torpare, åbor och hemmansägare, inhyses och pigor i Norra Råda och Ekshärad vittnar om att här dominerade småbruken.

I staden Karlstad fanns tre dominerande yrkeskategorier, änkor, pigor och fattighjon.

1890 bodde det i Värmland 255 374 personer vilket var 5,3 procent av Sveriges befolkning. Sedan dess har visserligen folkmängden ökat, men faktiskt inte särskilt mycket och definitivt inte i samma takt som Sveriges totala befolkning. Därför är värmlänningarna numera bara 2,9 procent av svenskarna.

Vad kan man då dra för slutsatser av alla dessa siffror?

Vägskrapa. Foto, Britta Nyberg.

Jo, att befolkningen flyttat från landsbygd till städer. Att landsbygd i stora stycken också blivit glesbygd.

Om det spelar någon roll eller inte är en fråga som man bara kan besvara med ett ”det beror på”.

I backspegeln var landsbygden för 120 år sedan folkrik, den var tillräckligt stor för att kunna utgöra en egen administrativ enhet inom kyrkan och i många fall även som egen kommun. Men att sätta likhetstecken mellan folkrik och maktcentrum låter sig inte göras rakt av.

Nu kanske det för gemene man i praktiken inte betydde så mycket i vardagen men det var i städerna den ekonomiska och beslutande makten fanns. Då som nu.

Det kan vara lite nyttigt att titta bakåt innan man börjar tänka framåt.

Hällristningar i Hvitlycke, Tanum, från Bronsåldern, långt efter stenåldersbarnen slutade lyssna på sina föräldrar 10 000-1 400 f Kr… Foto, Tankesmedjan Ida.

Därför är den första fråga man bör ställa sig när man pratar landsbygdsutveckling den här ”Ska vi jobba för att få en levande eller folkrik landsbygd?”.

Svaret avgör vilka arbetsuppgifter som man har att ta itu med.

Det enda som aldrig duger om det är så att man verkligen vill få till en utveckling är att sitta nöjd, att hävda att det är bra som det är för så har det minsann alltid varit. Sanningen är den att det aldrig har varit som det är just nu – på gott och på ont.Och det är ju tur för hur hade det sett ut om stenåldersbarnen verkligen lyssnat på sina föräldrar? Kanske hade vi då fortfarande bott i grottor.

Britta Nyberg

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Google+Share on TumblrShare on LinkedInDigg thisPrint this page