Logga in »
Logga in »
Registrera
Glömt

Information om Herman Sundqvist

Herman Sundqvist

Skogschef på Sveaskog sedan 2008. Stark förespråkare för den svenska modellen för nyttjande av skog. Ordförande i Skogforsk och Föreningen Skogen. Ledamot i KSLA (Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien), skoglig doktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet och hängiven fågelskådare på fritiden.

  • Konsten att odla skog

    20 Maj 2015 |

    Herman Sundqvist: Jag har också följt skogsdebatten rätt länge. Tillräckligt länge för att inse att Normark och Holmen kommer att få utstå kritik för ställningstagandet ovan. Men även om de tankar som Normark för fram är utmanande så är de också ärliga och förtjänar en öppen och konstruktiv diskussion. I förlängningen handlar det om hur vi ska använda vårt lands viktigaste naturresurs. Mycket viktigare frågeställning än så finns inte för alla oss som älskar skogen. Läs mer »
  • Den obekväma nyheten visar hur snett naturvårdsdebatten hamnat

    31 Mar 2015 |

    Herman Sundqvist: Tänk om det varit tvärtom, att det visat sig att skogsbrukets miljöhänsyn bara var hälften så stor som tidigare redovisats? Då hade sannolikt nyhetsflödet sett annorlunda ut och jag kan tänka mig att miljörörelsen hade kommunicerat starka synpunkter på miljöhänsynen vid avverkningarna. Resultaten pekar alltså på att hänsynen är dubbelt så stor som Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Miljödepartementet, Miljömålsberedningen och andra utgått ifrån. Även regeringen med miljöminister Romson i spetsen torde ha haft det underlaget när budgetpropositionen presenterades i höstas med formuleringar om att ”miljöhänsynen i skogen ska öka”. Läs mer »
Annons: