Logga in »
Logga in »
Registrera
Glömt

Information om Patrik Ohlsson

Patrik Ohlsson

Patrik Ohlsson är bonde från Höjen, mellan Kil och Edsvalla i Värmland. Ordförande i LRF Värmland. Engagemang i flera av lantbrukets intresseorganisationer, genom åren en ofta återkommande debattskribent i lantbrukspressen och allmänmedia. Oftast rörande det aktiva lantbruket, men även landsbygdsföretagandet och förutsättningarna för att bo, besöka och verka på landsbygden. Skriver varje vecka i LRF-Värmlands medlemsbrev om alla aspekter av de gröna näringarna, från äganderätt via syltkok och Rumänskt hästkött till naturresursen tystnad.

 • Du är välkommen att hänga med i den utvecklingen!

  01 Feb 2017 |

  Patrik Ohlsson: Den offentliga vreden över Nordströms uttalanden att det finns ett engagemang för vår landsbygd. Folk bryr sig. Så bra! Låt oss ta vara på den kraften. Låt oss tillsammans få landet att växa. Det har vi i Lantbrukarnas riksförbund, LRF, jobbat med de senaste 100 åren och vi tänker fortsätta lika många år till. Minst. Läs mer »
 • - Hur går man vidare?

  04 Nov 2016 |

  Patrik Ohlsson: Att värdera någon annans upplevelse går inte. Att förlora sitt hem, sitt älskade husdjur, sin kärlek, sitt land, allt det tar bort delar av vardagen och den kontext man är i och är en del av. Läs mer »
 • Tagelskjortan på!

  14 Mar 2016 | ,

  Patrik Ohlsson: Några grova överslag ger följande förhållanden mycket förenklat men ändå illustrativt. Det sägs att Sveriges andel av de globala utsläppen av klimatgaser är en promille. Värmlands andel skulle då i grova slängar vara 3 miljondelar. Om vi räknar på den Värmländska skogen och gissar att den växer som medel för världens skogar så skulle det vara 60 miljondelar. Om vi förenklar ytterligare och påstår att skogen är det som bäst binder klimatgaser skulle således Värmlands andel av lösningarna vara 20 ggr så stora som problemen. Läs mer »
 • Skogspengar bör ge landsbygden tillväxt, inte bara staten.

  09 Dec 2015 |

  Patrik Ohlsson: Jag konstaterar att vi också har de lägsta virkespriserna i landet och att förädlingsvärdet i större utsträckning än på andra håll hamnar långt bort från skogsägaren. Det innebär att den värmländska skogen snarare genererar skatteintäkter nära börserna i Stockholm och Helsingfors och snarare tunnelbanor och spårvagnar där än ambulanshelikopter och skolor i Värmland. Samma fenomen som gjort Kongo till ett av världens fattigaste länder trots råvarurikedomen. Exploatörer och staten tar sitt och kanske blir det lite över till där råvaran finns. Läs mer »
 • 2015 ett förlorat år

  13 Apr 2015 |

  Patrik Ohlsson: 2016 ska kartan för kompensationsersättningar ritas om enligt krav från EU. Den ersättningen är från i år ettårig. Det betyder att den kan förändras redan nästa år. - Gör det! Läs mer »
 • Politikerna får faktiskt välja nu – vill de ha en svensk landsbygd!?

  20 Mar 2015 |

  Patrik Ohlsson: De får faktiskt välja nu. Bryta 25 års vikande produktion, i en växande marknad, med en döende landsbygd som konsekvens. Bättre möjligheter till ökad svensk livsmedelsproduktion med stärkt konkurrensförmåga och tillväxt i den svenska landsbygden, eller ytterligare minskad produktion som en konsekvens av ökade skatter och politiskt betingade kostnader. Läs mer »
 • Ett landskap där det fortfarande är ljust

  30 Jan 2015 |

  Partik Ohlsson: Eftermälet för de som fattade besluten och släckte ljuset är inget som en politiker vill ha. Stärk istället världens renaste lantbruks relativa konkurrensförmåga. När man trycker på knappen och tänder lampan är sambandet tydligt mellan elräkningen, fakturan från butiken som sålde lampan och dessas betydelse för boendemiljön, och det är just det man köper, boendemiljö. När man köper mjölk och betalar för det får man också effekten av ett landskap där det fortfarande är ljust. Man köper mjölk och får också boendemiljö m m. Dessa biprodukter klarar inte marknaden att betala för. Under de senaste 80 åren har vi därför planterat gran på 43% av den värmländska jordbruksmarken och vi importerar hälften av maten. Läs mer »
 • Stuprörsseende riskerar många värden

  19 Dec 2014 |

  Patrik Ohlsson: Ständigt ser vi exempel på hur samhället eller andra kommersiella intressen vill göra sig nytta av din och min mark genom tvång, restriktioner, hot och dålig eller ingen ersättning och många gånger godtyckligt underbyggda beslut. Detta är ett sluttande plan för en rättsstat och undergräver samhällets viktigaste drivkraft, den enskildes entusiasm, utvecklings- och investeringsvilja. Länsstyrelsen i Värmland arbetar bra på många sätt, i somligt gör de mer än de måste för att involvera de som påverkas av olika beslut, men de gör sällan allt de kan. Läs mer »
 • Politiskt korrekt – parameter för tilldelning av medel

  29 Nov 2014 |

  Patrik Ohlsson: Forskaren har själv egna attityder och begreppsvärld och vill med sin forskning bevisa teser. Dessa är ofta användbara för andra och andras intressen och agendor. Ofta finns en helt annan sida av myntet. Politiskt korrekt är en viktig parameter vid medelstilldelning. Forskning är nödvändigt men ett farligt vapen i fel händer. Jag tycker det finns anledning att noga granska livsmedelsverkets förslag, med Vavilov och Lysenko i minnet, innan de läggs fast som rekommendationer att följa i skolbespisningar och våra hem. Myndighetsutövning måste vara trovärdig och balanserad och inte bygga på vad som är politiskt korrekt ur somligas perspektiv, annars mister staten sin relevans och det är farligt. Läs mer »
Annons: